Dotacje
2014
Organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży / Urząd Miasta Woźniki / dotacja w wysokości 1000,00 zł

2015
Organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży / Urząd Miasta Woźniki / dotacja w wysokości 1500,00 zł

2016
Organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży / Urząd Miasta Woźniki / dotacja w wysokości 2000,00 zł

2017
Organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży / Urząd Miasta Woźniki / dotacja w wysokości 2500,00 zł
Organizacja spotkań wraz z ogniskiem dla dzieci / Urząd Miasta Woźniki / dotacja w wysokości 1370,00 zł

2018
Organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży / Urząd Miasta Woźniki / dotacja w wysokości 3000,00 zł