Księża posługujący w parafii
w Miotku


Ks. Paweł Kiebel
Ks. Paweł Kiebel
(*15.07.1866 - +28.12.1925)
Proboszcz w Woźnikach
- inicjator budowy kościoła w Miotku

Ks. Augustyn Melc
Ks. Augustyn Melc
(*12.02.1885 - +23.02.1978)
Proboszcz w Woźnikach
- budowniczy kościoła w Miotku

Ks. Dominik Pyka
Ks. Dominik Pyka
(*04.12.1903 - +12.06.1982)
Duszpasterz w Miotku: 1942 - 1945

Ks. Wojciech Riedel
Ks. Wojciech Riedel
(*11.04.1911 - +02.09.1985)
Proboszcz w Miotku: 1945 - 1958

Ks. Wiktor Bendkowski
Ks. Wiktor Bendkowski
(*13.10.1910 - +15.05.1984)
Proboszcz w Miotku: 1958 - 1980

Ks. Sylwester Antosz
Ks. Sylwester Antosz
(*31.12.1935 - +27.12.1998)
Proboszcz w Miotku: 1982 - 1998

Ks. Eugeniusz Kuhnert
Ks. Eugeniusz Kuhnert
(*14.09.1933 - +30.12.2003)
Wikariusz w Miotku: 1984 - 2003

Ks. Antoni Swadźba
Ks. Antoni Swadźba
(*04.04.1958)
Obecny proboszcz parafii w Miotku