Konsekracja kościoła filialnego
p.w. Bł. Jana Pawła II w Dyrdach


W sobotę 19 października 2013 r. ks. biskup Jan Kopiec dokonał konsekracji kościoła filialnego w Dyrdach. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12:00. Przed zamkniętymi drzwiami kościoła zgromadzili się parafianie z Miotka i sąsiednich parafii, przedstawiciele władz gminnych z Kalet i Woźnik oraz goście. Delegaci wspólnoty budującej kościół wręczyli Księdzu Biskupowi klucze. Po otwarciu drzwi przez Księdza Proboszcza służba liturgiczna, Ksiądz Biskup, Księża i wierni weszli do kościoła. Liturgia uroczystości była niezwykle bogata. Obejmowała błogosławieństwo wody, pokropienie ludu i kościoła, liturgię słowa, namaszczenie ołtarza i ścian kościoła Olejem Krzyżma, okadzenie ołtarza i kościoła, przykrycie ołtarza obrusem, oświetlenie ołtarza i kościoła i liturgię eucharystyczną. Po wszystkich obrzędach nadszedł czas na wyrażenie podziękowania, przede wszystkim Panu Bogu, a także wszystkim ludziom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do dzieła budowy nowego kościoła.

Po zakończeniu uroczystości świętowaliśmy z radością. Była grochówka, ciasto, kawa i herbata. Pogoda dopisała. Po południu Ksiądz Proboszcz odprawił w nowym kościele nabożeństwo różańcowe, połączone z modlitwą za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II. Wręczył także pamiątkowe dyplomy wszystkim zaangażowanym w budowę oraz sponsorom.


widok kaplicy

Kościół p.w. Bł. Jana Pawła II w Dyrdach

procesja

Procesja służby liturgicznej

procesja 2

Procesja Kapłanów z Księdzem Biskupem

przekazanie kluczy

Przekazanie kluczy do nowego kościoła Księdzu Biskupowi

otwarcie drzwi

Otwarcie drzwi przez Księdza Proboszcza

błogosławieństwo wody

Błogosławieństwo wody

błogosławieństwo

Błogosławieństwo wody

pokropienie

Pokropienie ołtarza

relikwie

Złożenie relikwii pod ołtarzem

namaszczenie

Namaszczenie ołtarza Olejem Krzyżma

namaszczenie2

Namaszczenie ścian świątyni

przygotowanie

Przygotowanie ołtarza do sprawowania liturgii eucharystycznej

światło

Oświetlenie ołtarza

liturgia

Liturgia eucharystyczna

zakończenie

Zakończenie celebracji

nabożeństwo

Nabożeństwo różańcowe

krzyż

Krzyż znajdujący się w ołtarzu głównym

Zdjęcia z budowy