Jezus Miłosierny

MODLITWA PRZECIW ZŁYM MYŚLOM
Panie Boże mój, nie oddalaj się ode mnie,
Boże, przybądź mi na pomoc, bo podnoszą się we mnie
przeróżne myśli i lęki,które mnie zasmucają do głębi.
Jak przejść przez nie bez szkody? Jak je przełamać?
Ja, mówi Pan, będę szedł przed tobą i ukorzę pysznych
na tej ziemi. Otworzę bramy więzienia i odsłonię
przed tobą ukryte tajemnice.
Uczyń, Panie, jak mówisz, i niech pierzchną
przed Twoim obliczem wszystkie niedobre myśli.
To jest moja nadzieja i jedyna otucha,
że mogę uciekać się do Ciebie w każdym strapieniu,
Tobie zaufać, Ciebie z głębi duszy wzywać
i cierpliwie oczekiwać Twojej pomocy.

Tomasz a Kempis "O naśladowaniu Chrystusa"


"O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby
przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!" (Flp 4,6)


Modlimy się w nadesłanych intencjach:Prosimy o modlitwę i Ciebie, drogi Czytelniku.
Dodaj swoją intencję: