Intencje mszalne
i ogłoszenia duszpasterskieSobota 08.08.2020 r. Św. Dominika
Ha 1,12-2,4; Ps 9; Mt 17,14-20
12:00
Ślub: Krzysztof Pająk – Julia Kot.
18:00
Do Bożej Opatrzności, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosław. dla s. Dominiki z okazji imienin.

XIX Niedziela zwykła 09.08.2020 r.
1 Krl 19,9a.11-13a; Ps 85; Rz 9,1-5; Mt 14,22-33
7:30
Za +matkę Elfrydę Janczyk w rocznicę śmierci, ze wspomn. ojca, brata, męża, ++z rodzin Janczyk, Dziuk.
10:00
Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski w rodzinie, z prośbą o dalsze błogosław. Boże i zdrowie dla dzieci, wnucząt i chrześniaków.
Dyrdy 11:30
Za wstaw. MB Częstochowskiej i św. Jana Pawła II, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosław. Boże, dary Ducha Św., żywą wiarę i zdrowie w rodzinie z okazji 16 rocznicy ślubu Anny i Mariana.
16:30
Nieszpory niedzielne.
17:00
O błogosław. Boże, zdrowie, potrzebne łaski dla solenizantów z okazji 50 i 20 rocznicy urodzin.

Poniedziałek 10.08.2020 r. Św. Wawrzyńca
Mdr 3,1-9; Ps 112; J 12,24-26
18:00
1) Za +Jacka Barczyk w 1 r. śmierci, rodziców, teściów i szwagrów.
2) Msza św. dz. – bł., z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i błogosław. Boże w rodzinie oraz o pozytywne rozwiązanie trudnych spraw.

Wtorek 11.08.2020 r. Św. Klary
Ez 2,8-3,4; Ps 119; Mt 18,1-5.10.12-14
7:00
Za +Otylię Kuder – od koleżanek z pracy córki Felicji.

Środa 12.08.2020 r.
Ez 9,1-7;10,18-22; Ps 113; Mt 18,15-20
15:00
Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosław. Boże w rodzinie z okazji 90 rocznicy urodzin Hildegardy Panek.
Dyrdy 17:00
W intencji Bogu wiadomej.
18:00
Za +syna Artura Wrodarczyk w r. śmierci, rodziców, dziadków, krewnych, znajomych i dusze w cz. cierp.

Czwartek 13.08.2020 r. Dzień Fatimski
Ez 12,1-12; Ps 78; Mt 18,21-19,1
17:00
Nabożeństwo fatimskie.
18:00
1) Za +Wilhelma Kurzeja w r. śmierci, żonę Monikę, syna Antoniego, zięciów Tadeusza i Pawła, Antoniego Wiaderek, jego żony Weronikę i Janinę, synów Mariana i Wojciecha, Urszulę i Edwarda Bułka, Andrzeja Kaczmarek, Gertrudę Poloczek, ++z pokrew., księży i siostry zakonne z naszej parafii.
2) Za +Seweryna Chrobok w 30 dzień po śmierci, ze wspomn. żony Hildegardy.

Piątek 14.08.2020 r. Św. Maksymiliana Marii Kolbego
Ez 16,1-15.60.63; Ps.: Iz 12; Mt 19,3-12
13:00
W intencji uczestników spotkań wakacyjnych „Radość w Panu” i ich rodzin.
18:00
Za +Lucynę Złotosz, Ritę, Ferdynanda Haida, Irenę, Teodora Złotosz, ++z rodzin Złotosz, Mzyk, Pająk, Haida i dusze w cz. cierp.

Sobota 15.08.2020 r. Uroczystość Wniebowzięcia NMP
Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Ps 45; 1 Kor 15,20-26; Łk 1,39-56
7:30
Za +Stanisława Olczyk.
10:00
Do Opatrzności Bożej, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosław. Boże i zdrowie dla mieszkańców Mokrusa oraz za ++z ich rodzin.
Dyrdy 11:30
Za +Jadwigę Król – od przyjaciół.
16:30
Nieszpory maryjne.
17:00
Za +męża Stefana Stępień, rodziców Ernę i Rudolfa Lizoń w rocznicę śmierci, dziadków Dembiński, Lizoń.

XX Niedziela zwykła 16.08.2020 r.
Iz 56,1.6-7; Ps 67; Rz 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28
7:30
Za ++żony Marię i Anielę, rodziców, teściów, brata i ++z pokrew.
10:00
Za ++rodziców Zofię i Antoniego Stępień, Mariannę i Mariana Koba, bratową Danutę, 2 szwagrów Jana i Józefa, siostrzeńca Andrzeja, dusze w cz. cierp.
Dyrdy 11:30
Za +męża Zygmunta Magiera, syna Łukasza, rodziców Zofię i Jerzego, teściów Anielę i Pawła ++z rodziny.
16:30
Nieszpory niedzielne.
17:00
Z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze w intencji Marii Mołodij (Bratek)z okazji 85 rocznicy urodzin.Ogłoszenia duszpasterskie
09.08.2020 r.
 1. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
 2. W czwartek (13.08) przypada Dzień Fatimski. Nabożeństwo fatimskie odbędzie się o godz. 17:00. Prośby i podziękowania można składać przy ołtarzu Matki Bożej. Procesja światła będzie po Mszy św. Zapraszam dorosłych i dzieci.
 3. Spotkanie organizacyjne przed pieszą pielgrzymką na Jasną Górę odbędzie się w czwartek (13.08) po Mszy św. w kościele. Uczestnicy pielgrzymki są zobowiązani do przestrzegania zasad sanitarnych określonych przez władze państwowe, które umieszczone są na stronie internetowej parafii.
 4. Msza św. na zakończenie spotkań wakacyjnych „Radość w Panu” będzie w piątek (14.08) o godz. 13:00.
 5. Istnieje możliwość wyjazdu autokarem do Częstochowy na dzień pobytu pieszych pielgrzymów, tj. we wtorek – 18.08. Zapisy w kancelarii.
 6. W sobotę (15.08) obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia NMP. Błogosławieństwo kwiatów i ziół odbędzie się na sumie i w Dyrdach. Nieszpory maryjne o godz. 16:30.
 7. W niedzielę (16.08), zamiast tradycyjnej pielgrzymki, odbędzie się modlitwa kobiet i dziewcząt u Matki Bożej Piekarskiej.. Uroczystości będą transmitowane przez radio i TV od godz. 10:00.
 8. Decyzją przełożonych naszą parafię opuściła s. Dominika. Dziękuję za jej obecność i posługę, którą pełniła wśród nas. W jej miejsce przyszła s. Dorota Śliwak. Życzymy jej Bożego błogosławieństwa.
 9. Podajemy do wiadomości, że Misje Parafialne są planowane w dniach 13 – 20.09.2020 r. Polecamy modlitwie to wydarzenie i naszą parafię.
 10. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa w czasie nabożeństw w kościele.
 11. Bóg zapłać parafianom z Zielonej za troskę o czystość Kościoła. W tym tygodniu prosimy o posługę parafian z Kuczowa (w poniedziałek – godz. 8:00; w piątek – godz. 19:00).
 12. Kolekta przyszłej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii.

  Zasady sanitarne obowiązujące uczestników pieszej pielgrzymki na Jasną Górę:

  Zgodnie z Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce z dnia 5 czerwca 2020 r. wydanymi na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, z późn. zm.), oświadczam, że:
  1. Będę posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki / osłonę ust, nosa, środki do dezynfekcji rąk.
  2. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury przez wyznaczoną osobę przez organizatora. Jestem świadom(a), że temperatura powyżej 37oC kwalifikuje do usunięcia uczestnika od realizacji pielgrzymki.
  3. Dostosuję się do zaleceń organizatora pielgrzymki, w tym: zachowam bezpieczną odległość od rozmówców i współpielgrzymujących (rekomendowane jest 1,5 m zachowania dystansu społecznego).
  4. Regularnie często i dokładnie będę myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). Będę się starać nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  5. Będę nosić identyfikator pielgrzymki (przypinka).
  6. Zachowam wszelkie środki ostrożności rekomendowane przez władze państwowe w celu uniknięcia zarażenia, w tym unikania powitania poprzez podawanie ręki.
  7. Złożę przed wyruszeniem wyznaczonej osobie deklarację o stanie zdrowia.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika pielgrzymki (zgodnie w ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.). Administratorem danych jest: Rzymskokatolicka Parafia Św. Franciszka z Asyżu z siedzibą: ul. Tarnogórska 125, 42-660 Kalety.

  Oświadczenie o stanie zdrowia:
  OŚWIADCZENIE
  Zgodnie z rekomendacją GIS w trosce o bezpieczeństwo pielgrzymów oraz innych osób
  Ja, .............................................................................., nr tel.: ...............................................
  oświadczam, że:
  Ja oraz moje dziecko (podopieczny): .......................................................................
  jestem zdrowy(a) i nie posiadam objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar itp.). Nie jestem również objęty(a) nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna), jak również ktoś z moich domowników.
  Obsługa pielgrzymki wykona pomiar temperatury w każdym dniu pielgrzymki.
  Oświadczam, że zapoznałem(am) się z „Zasadami obowiązującymi na pielgrzymce” i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

  Data: ................................. Podpis: ..............................................

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika pielgrzymki (zgodnie w ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.). Administratorem danych jest: Rzymskokatolicka Parafia Św. Franciszka z Asyżu z siedzibą: ul. Tarnogórska 125, 42-660 Kalety.
Parafialne konto na Facebooku
Intencja modlitewna na sierpień:
Za osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków,
czy w inny sposób, aby sierpniowa modlitwa
i ofiara wyprosiła im łaskę wyzwolenia.
Podsumowanie roku 2019
I. Statystyka

Lp.Wyszczególnienie
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
2018 r.
2019 r.
1
Chrzty
15
21
27
16
28
19
21
2
I Komunia Św.
19
-
19
19
22
22
0
3
Bierzmowanie
20
14
20
20
13
16
27
4
Śluby
8
9
14
11
13
9
11
5
Pogrzeby
26
26
27
27
26
32
24
6
Odwiedziny chorych - kapłan
199
182
190
200
186
165
188
7
Odwiedziny chorych - świecki szafarz
117
111
109
88
116
178
271
8
Liczba rozdanych Komunii Św.w Miotku:
48720
w Dyrdach:
4326
w Miotku:
46218
w Dyrdach:
7202
w Miotku:
44078
w Dyrdach:
7374
w Miotku:
43038
w Dyrdach:
7987
w Miotku:
45078
w Dyrdach:
7614
w Miotku:
46858
w Dyrdach:
7376
w Miotku:
42120
w Dyrdach:
7050
9
Liczba wiernych na niedzielnej Mszy św.
1031
934
974
990
890
950
912
10
Liczba rozdanych Komunii św.
535
474
455
422
416
523
422


II. Inwestycje gospodarcze

Remont kościoła parafialnego:
 • spłata należności za wykonanie ławek;
 • wykonanie boazerii;
 • wykonanie tapicerki na ławkach.

  III. Finanse
  1. Koszt remontu w 2019 r. 206 640 zł
   Całościowy koszt remontu 1 256 6400 zł
  2. Użytkowanie cmentarza:
   - przychody 12 740 zł
   - wydatki 10 391 zł

  IV. Terminy
  1. Wielkopostne Rekolekcje Parafialne: 01 – 04.03.2020 r.
  2. I Komunia Św.: 20.09.2020 r.
  3. Piesza Pielgrzymka Parafialna na Jasną Górę: 17 – 19.08.2020 r.
  4. Misje Parafialne: 13.09 – 18.09.2020 r.
  5. Odpust Parafialny: 04.10.2020 r.