Konsekracja kościoła parafialnego
p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Miotku


Słowo wstępu wygłoszone przez ks. Proboszcza Antoniego Swadźbę (fragment)

Prawdziwie Pan jest na tym miejscu (...)
Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba (Rdz 28,16-17)

Bóg wybiera sobie szczególne miejsca na spotkanie z człowiekiem. Tego doświadczył patriarcha Jakub i wypowiedział przytoczone słowa. Dla nas takim miejscem jest ta świątynia zbudowana w latach 1925 - 1928 staraniem ks. Pawła Kiebla, a następnie ks. Augustyna Melca. On doprowadził nowy kościół do powierzenia go Bogu przez akt benedykcji. Dokonał tego biskup katowicki Arkadiusz Lisiecki dnia 04.10.1928 r.

Po dziewięćdziesięciu latach nadszedł moment, w którym kościół zostanie konsekrowany (poświęcony). W sposób uroczysty, z wszystkimi obrzędami i modlitwami, będzie oddany Temu, który jest Stwórcą i Panem wszechświata lecz pragnie przebywać pośród swego ludu. Będzie to możliwe po trzech latach prac związanych z generalnym remontem wnętrza kościoła.


procesja

Procesja służby liturgicznej

procesja 2

Procesja Kapłanów z Księdzem Biskupem

słowa powitania ks. Proboszcza

Słowa powitania

pokropienie

Pokropienie kościoła

liturgia słowa

Liturgia słowa

liturgia słowa

Liturgia słowa

liturgia słowa

Liturgia słowa

relikwie

Złożenie relikwii św. męczenników - Klemencji i Placyta

namaszczenie

Namaszczenie ołtarza Olejem Krzyżma

namaszczenie2

Namaszczenie ścian świątyni

okadzenie ołtarza

Okadzenie ołtarza

przygotowanie

Przygotowanie ołtarza do sprawowania liturgii eucharystycznej

złożenie darów

Złożenie darów

liturgia

Liturgia eucharystyczna

zakończenie

Zakończenie celebracji

procesja wyjścia

Procesja na zakończenie

widok

Widok wnętrza kościoła