Inicjatywa przepisania Pisma Świętego


 1. Inspiracje
 2. W obecnym czasie pandemii doświadczamy domowego odizolowania, odsunięcia od pewnych aktywności. Mamy także utrudniony dostęp do Eucharystii i obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Ta sytuacja stanowi okazję by bardziej odkryć obecność Jezusa w słowie Bożym. Biblia jest takim tabernakulum zawierającym obecność Boga. Mając więcej czasu, możemy ją częściej czytać, a nawet... przepisywać. Ten pomysł podsunął mi ks. Jose Maniparambilu z Indii, który wypowiada się na łamach świątecznego numeru „Gościa Niedzielnego”: „Jeśli skarżyłeś się, że nie masz czasu na czytanie Biblii, to zacznij ją przepisywać ręcznie (...). Dzięki obcowaniu przez wiele godzin sam na sam ze słowem Bożym przestaniesz odczuwać lęk. Będziesz trwać w obecności Boga, Twojego Pana.” Zachęca jeszcze: „Tęskniąc za Jezusem Eucharystycznym, zanurz się w słowie Bożym. Zacznij je smakować, studiować. Wypisuj sobie albo podkreślaj w Biblii słowa, które poruszają cię w sposób szczególny, i módl się nimi. Znajdź w swoim domu miejsce, w którym położysz otwartą Biblię. Niech to będzie twoja domowa kaplica wieczystej adoracji.”

 3. Rok św. Jana Pawła II
 4. Przeżywamy w tym roku 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Z tej okazji w Polsce podejmowane są różne inicjatywy mające na celu uczczenie wielkiego Rodaka, ujęte nazwą: „Dar na Stulecie”. Dla naszej parafii jest jeszcze dodatkowy motyw włączenia się w to dzieło – św. Jan Paweł II jest patronem kościoła filialnego w Dyrdach. Jako dar na stulecie jego urodzin chciałbym zaproponować ręczne przepisanie Biblii, jak to robiono w średniowieczu. Do 18 maja, dnia urodzin – Nowy Testament, a do 22 października, dnia liturgicznego wspomnienia – Stary Testament. W ten sposób zostawimy materialny i duchowy ślad tej rocznicy, w świątyni pod jego wezwaniem.

 5. Gdzie jest sens?
 6. Ktoś powie: „Po co przepisywać Pismo Święte jeśli mamy dzisiaj szeroki dostęp do tekstu drukowanego czy wersji elektronicznej? Podobnie można by zapytać: „Po co iść pieszo na Jasną Górę, męczyć się i pocić, skoro można tam zajechać wygodnie samochodem?”

  Poprzez wysiłek przepisywania tekstu biblijnego wchodzimy głębiej w kontakt ze słowem Bożym i Jezusem Słowem Ojca. Ta praca ma stać się modlitwą wyrażającą pragnienie przyjęcia Bożego słowa, zapisania go w swoim sercu i w swoim życiu. Dlatego przed przystąpieniem do codziennej pracy kopisty należy odmówić zaproponowaną modlitwę do Ducha Świętego. W ten sposób będziemy mogli upodobnić się do mnichów benedyktyńskich, którzy cierpliwie przepisywali księgi święte i realizowali zasadę: „Ora et labora” – Módl się i pracuj.

  Dzisiaj wiele osób dobrze posługuje się klawiaturą i w ten sposób zapisuje teksty. Zanika natomiast umiejętność i sztuka ładnego, ręcznego pisania. Powyższa inicjatywa daje okazję do ćwiczenia się w dziedzinie pisania z użyciem pióra i atramentu.

 7. Informacje techniczne
  1. Tekst do przepisywania należy wziąć z Biblii Tysiąclecia (wydanie IV lub V). Można go znaleźć w Internecie. Przepisujemy tekst biblijny bez komentarzy, ale z tytułami poszczególnych fragmentów, np. Świat stworzony przez Boga (bez śródtytułów, np.: DZIEJE POCZĄTKÓW ŚWIATA I LUDZKOŚCI).
  2. Pisać należy na białych kartkach papieru A4 (papier ksero, gramatura 80 g/m2). Kartka będzie zapisana z obu stron. Do pisania należy użyć pióro z czarnym atramentem lub czarny cienkopis o odpowiedniej grubości.
  3. Sposób zapisywania. W załączniku znajduje się liniuszek (dla strony nieparzystej i parzystej), który należy wydrukować i podłożyć pod białą kartkę, aby zachować jednakowe marginesy (na oprawę – 3,5 cm i zewnętrzny 2 cm) i odstępy między linijkami. Zaczynamy pisać na pierwszej linii u góry i kończymy na ostatniej u dołu. Tytuł księgi zapisujemy drukowanymi literami, na środku np. KSIĘGA RODZAJU. Po nim następuje odstęp – 2 linijki. Między rozdziałami pozostawiamy odstęp – 1 linijka. Nie zostawiamy odstępów między poszczególnymi fragmentami w ramach rozdziału. Tytuły fragmentów zapisujemy na środku strony. W tekście pozostawiamy akapity zgodnie z tekstem oryginału. Dużymi cyframi zaznaczamy numer rozdziału, a małymi cyferkami numery wersetów, podobnie jak w tekście drukowanym. W górnym rogu każdej strony, w miejscu zaznaczonym na liniuszku umieszczamy skróconą nazwę księgi oraz zawartość strony wg rozdziałów i wersetów np. Joz 10,1-28 (lub Joz 10,29-11,15). Numery stron będą dopisane po zredagowaniu całości. Na zakończenie przepisywania swojej części można się podpisać ujmując w nawias swoje imię i nazwisko.
  4. Osoby chętne i uzdolnione mogą wykonać ilustracje do tekstu biblijnego w dowolnej technice. Należy je wykonać na osobnej kartce. Wielkość ma odpowiadać formatowi strony z zachowaniem podanych marginesów. Ilustracje mogą wykonać dorośli czy dzieci.
  5. Przepisaną część tekstu Nowego Testamentu należy dostarczyć na probostwo do dnia 30.09.2020 r.

 8. Zgłoszenie udziału
 9. Osoby, które pragną włączyć się w tę inicjatywę mogą to zrobić wypełniając poniższe okienka. Należy wpisać fragment Starego Testamentu, który ktoś wybiera (można wziąć 1 fragment z tabelki lub więcej, np. całą księgę) i podać swoje imię. Pozostawiony adres zwrotny pozwoli przekazać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

  Dziękuję wszystkim, którzy podejmą tę inicjatywę. Ufam, że przyniesie ona błogosławieństwo na cały dom, a w serca wleje większą miłość do słowa Bożego.

  ks. Antoni Swadźba


Księga Rodzaju

Rdz 1-25 ---> Beata
Rdz 26-50 --> Katarzyna

Księga Wyjścia

Wj 1-40 ---> Ola

Księga Kapłańska

Kpł 1-27 ---> Joanna

Księga Liczb

Lb 1-36 ---> x. Antoni

Księga powtórzonego Prawa

Pwt 1-16 ---> Irena
Pwt 17-34 ---> Irena

Księga Jozuego

Joz 1-24 ---> Bożena

Księga Sędziów i Księga Rut

Sdz 1-21 ---> Rysiek
Rt 1-4 ---> Janka

1 Księga Samuela

1 Sm 1-31 --> Katarzyna

2 Księga Samuela

2 Sm 1-24 ---> Joanna

1 Księga Królewska

1 Krl 1-22 ---> Henryk

2 Księga Królewska

2 Krl 1-25 ---> Krysia

1 Księga Kronik

1 Krn 1-29 ---> Krysia

2 Księga Kronik

2 Krn 1-36 ---> Rysiek

Księga Ezdrasza i Księga Nehemiasza

Ezd 1-10 ---> Małgosia
Neh 1-13 ---> Marzena

Księga Tobiasza

Tb 1-14 ---> Heniek

Księga Judyty

Jdt 1-16 ---> Katarzyna

Księga Estery

Est 1-10 ---> Karolina

1 Księga Machabejska

1 Mch 1-7 ---> Beata
1 Mch 8-16 ---> Beata

2 Księga Machabejska

2 Mch 1-7 ---> Kasia
2 Mch 8-15 ---> Irena

Księga Hioba

Hi 1-20 ---> Paulina
Hi 21-42 ---> Aniela

Księga Psalmów

Ps 1-50 ---> Dorota
Ps 51-100 ---> Dorota
Ps 101-150 ---> Dorota

Księga Przysłów

Prz 1-31 ---> Dorota

Księga Koheleta

Koh 1-12 ---> Irena

Pieśń nad Pieśniami

Pnp 1-8 ---> Rysiek

Księga Mądrości

Mdr 1-19 ---> Beata

Mądrość Syracha

Syr 1-25 ---> Jadzia
Syr 26-51 ---> Jadwiga

Księga Izajasza

Iz 1-20 ---> Lidka
Iz 21-50 ---> Beata
Iz 51-66 ---> Krysia

Księga Jeremiasza

Jr 1-20 ---> Janka
Jr 21-35 ---> Bożena
Jr 36-52 ---> Bożena

Lamentacje

Lm 1-5 ---> Lidka

Księga Barucha

Ba 1-6 ---> Lucyna

Księga Ezechiela

Ez 1-24 ---> Emilia
Ez 25-36 ---> Krysia
Ez 37-48 ---> Rysiek

Księga Daniela

Dn 1-14 ---> Ania

Księga Ozeasza

Oz 1-14 ---> Ania

Księga Joela i Księga Amosa

Jl 1-4 ---> Beata
Am 1-9 ---> Joanna

Księga Abdiasza, Księga Jonasza, Księga Micheasza

Ab ---> Marta
Jon 1-4 ---> Weronika
Mi 1-7 ---> Ania

Księga Nahuma, Habakuka, Sofoniasza

Na 1-3 + Ha 1-3 + Sof 1-3 ---> Jadwiga

Księga Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza

Ag 1-2 + Ma 1-3 ---> Beata
Za 1-14 ---> Mirosława


Wzór strony z tytułem księgi
Wzór strony parzystej
Wzór strony nieparzystej