Synod 2021 - 2023

Ku Kościołowi synodalnemu
komunia / uczestnictwo / misjaCzym jest synod?

Od pierwszych wieków słowo „synod” jest używane na określenie zgromadzeń kościelnych zwoływanych na różnych poziomach (diecezjalnym, prowincjalnym, regionalnym, patriarchalnym lub powszechnym) dla rozeznawania, w świetle Słowa Bożego i przez wsłuchanie się w głos Ducha Świętego, kwestii doktrynalnych, liturgicznych, kanonicznych i duszpasterskich, które stopniowo powstają. (por. Vademecum, Jaki jest cel synodu?)

Jaki jest cel tego synodu?

Papież Franciszek chce usłyszeć od całego Kościoła o tym, co dzieje się w lokalnych parafiach. On i biskupi chcieliby wiedzieć, co według poszczególnych osób powinniśmy robić, aby pomóc ulepszać nasze parafie. Sposób, w jaki to zaproponował, to proces synodalny. Synod oznacza „podróżowanie razem” i polega na słuchaniu Ducha Świętego i siebie nawzajem, aby rozeznać drogę, którą zostaliśmy wezwani do wspólnego kroczenia. Synod „ma na celu inspirowanie ludzi do marzeń o Kościele, do którego jesteśmy wezwani, aby rozkwitały nadzieje ludzi, budziły zaufanie, opatrywały rany, tkały nowe i głębsze relacje, uczyły się od siebie nawzajem, budowały mosty, aby oświecić umysły, ogrzać serca i przywrócić siłę naszym rękom do naszej wspólnej misji”. (Vademecum)

Jak będzie wyglądał synod w naszej Parafii?

W trakcie parafialnego etapu synodu wszyscy chętni, którzy chcą dobra Kościoła, będą mogli spotkać się na probostwie (lub w kościele), by wysłuchać siebie wzajemnie oraz Ducha Świętego w obszarze wybranych pytań. Planujemy zorganizować 5 spotkań w soboty po wieczornej Mszy Św.: 19.02, 19.03, 23.04, 21.05 i 18.06. Kolejne spotkania będą poświęcone różnym tematom. Przed spotkaniami, na stoliku z tyłu kościoła będą leżały karteczki z tematem spotkania i wskazaniem fragmentu Pisma Świętego korespondującego z tym tematem oraz kilkoma pytaniami, a także z zaproszeniem na spotkanie. Karteczki te dla osób, które nie będą mogły przyjść na spotkanie mogą stanowić formę ankiety (można zapisać na odwrocie odpowiedzi na pytania i zostawić w skrzynce z napisem SYNOD). Można też je zabrać, aby przekazać innym, nie chodzącym do kościoła, zapraszając do udziału w spotkaniu lub zabrania głosu poprzez ankietę. Spotkania te będą podstawowym obszarem działań synodalnych.

Po każdym spotkaniu zostanie spisane podsumowanie. Uwzględnione będą również głosy z ankiet. Na zakończenie etapu parafialnego spisane wcześniej wnioski zostaną zebrane w jedną całość, a następnie wysłane do zespołu organizującego synod w diecezji gliwickiej.
Vademecum Synodu

Terminy i tematy spotkań:

19.02.2022 - 1 spotkanie: TOWARZYSZE PODRÓŻY
19.03.2022 - 2 spotkanie: ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI
23.04.2022 - 3 spotkanie: WŁADZA I UCZESTNICTWO
21.05.2022 - 4 spotkanie: PROWADZENIE DIALOGU W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE

Pytania do anonimowej ankiety synodalnej dotyczącej spotkania 4:
1. Jak wg ciebie wzmocnić współpracę i poprawić dialog między wspólnotami w parafii?
2. Jak ożywić współpracę z sąsiednimi parafiami?
3. Jakie mogą być wg ciebie inicjatywy dla osób w związkach niesakramentalnych?
4. Jakich relacji chcielibyśmy z osobami innych wyznań chrześcijańskich?

Swoje odpowiedzi na pytania synodalne możesz wysłać przez poniższy formularz (odpowiedzi trafią do parafialnych koordynatorów synodu):

(na odpowiedzi oczekujemy do 21.05.2022 r.)

18.06.2022 - 5 spotkanie: WSPÓŁODPOWIEDZIALNI W MISJI

www.synod.org.pl
www.synod.va/en.html